fbpx
व्यवसायात अपयश आले तर नशिबाला दोष देत हार नका मानू

व्यवसायात अपयश आले तर नशिबाला दोष देत हार नका मानू

व्यवसायात अपयश आले तर नशिबाला दोष देत हार नका मानू कारण यशाच्या शिखरावर जाणारी लिफ्ट कदाचित बंद असेल पण तेथे जाणार जिना सदैव सुरू आहे